30 Ιουνίου 2013

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  • Από το 1995 έως και το 1999 εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων)
  • Από το 2001 έως και το 2003 Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ιδρύματος Α.Μ.Ε.Α. – Κέντρο Αποκατάστασης Παίδων και Νέων Κρήτης
  • Από το 2003 έως και το 2004 Αντιπρόεδρος Επιτροπής Διοίκησης του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Χανίων
Μέλος των Επιτροπών:
·      Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων ΓΝΧ
·      Επιτροπή Φαρμάκων ΓΝΧ
·      Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΔυΠΕ Κρήτης (ΕΠΠΕ ΟΠΣΥ Κρήτης) 2005-2010
·     Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΔυΠΕ Κρήτης (ΕΠΠΕ SLA-ΟΠΣΥ Κρήτης) 2013 - 2015
Μέλος των επιστημονικών και συνδικαλιστικών ενώσεων:
·      ΠΕΦΝΙ-Ένωσης (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων),
·      ΠΕΦΝΙ-Εταιρείας (Πανελλήνια Εταιρεία Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών),
·      ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών),
·      EAHP (European Association of Hospital Pharmacists),
·      ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)

Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) στην E.A.H.P. (European Association of Hospital Pharmacists), από το 1996-2015


Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) στις Γενικές Συνόδους της E.A.H.P. (European Association of Hospital Pharmacists), 1997 - 2015

Μέλος της Ομάδα Εργασίας Webgroup για την ιστοσελίδα της EAHP - European Association of Hospital Pharmacists- στο Διαδίκτυο, από το 2005 -

Μέλος της
IHE Europe-Pharmacy domain 
 IHE Pharmacy  (Integrating the Healthcare Enteprise) ως εκπρόσωπος της ΕΑΗΡ, από το 2008 - 

Συμμετοχή στη συγγραφή της "Λευκής Βίβλου" (White Paper) για τη Διασυνδεσιμότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική 

Συμμετοχή στην ανάπτυξη των FIP Statements for the future on Pharmacy (Basel 2008)

Επίσημος εκπρόσωπος από την Ελλάδα στο Global Conference on the Future of Hospital Pharmacy, Am J Health-Syst Pharm. 2009; 66 (Suppl 3):S79-80

 https://www.fip.org/files/congress/globalhosp2008/Translations%20of%20the%20Statements/Basel%20Statements%20Greek.pdf

Εκπρόσωπος της EAHP - European Association of Hospital Pharmacists- στο eHealth Stakeholder Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετοχή στις συνεδριάσεις του, 2012 - 2014

Μέλος της Ομάδα Εργασίας (Working Group 2) της EAHP - European Association of Hospital Pharmacists- για το 2014 Vision Summit, 2013 - 2014

Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας για το Άρθρo 11, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση,  της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για την Διασυνοριακή περίθαλψη, 2012 - 2013

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας για το Άρθρo 14, Ηλεκτρονική Υγεία,  της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για την Διασυνοριακή περίθαλψη, 2012-2013

Μέλος της Ομάδας Εκπαίδευσης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για την πρόληψη των πολυανθεκτικών μικροοργανισμών, από το 2014 -

Co-Chair for Users, Planning Committee, IHE-Pharmacy (Integrating the Healthcare Enterprise (IHE Pharmacy), http://www.ihe-europe.net), 2014 - 2017

Συμμετοχή στην Management Committee του Διεθνούς Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "eCOST" για τις ελλείψεις των φαρμάκων, από το 2016 - 

Μέλος της Ομάδας Εργασίας eHealth Working Group της EAHP - European Association of Hospital Pharmacists-, από το 2019 -