30 Ιουνίου 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ·         Στρατιωτική θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό από το 1980 έως το 1982, Υπαξιωματικός Φαρμακοποιός στην Κεντρική Διεύθυνση Φαρμακευτικής Π.Ν. (Δ/ντης Μ. Χαρβάτης) και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (Δ/ντης Ν. Χριστίδης).
·         Το 1983 διορισμός στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "ΜΕΤΑΞΑ" στο Εργαστήριο Ραδιοφαρμάκων του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής (Δ/ντης Δρ. Δ. Μαϊντάς).
·         Από τον Μάρτιο του 1988 στο Φαρμακευτικό Τμήμα του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων-Κρήτης.
·         Το 1998 βαθμός Δ/ντού Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού Ε.Σ.Υ.
·         Από τον Μάρτιο 2001 ανάληψη της διεύθυνσης του Φαρμακευτικού τμήματος του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων-Κρήτης.