30 Ιουνίου 2013

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  • Από το 1983 έως το 1988 στο Νοσοκομείο "ΜΕΤΑΞΑ" συνεργασία στον τομέα της Ραδιοφαρμακολογίας στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" με τα Εργαστήρια Ραδιοφαρμάκων (Δ/ντης Δρ. E. Χιωτέλης), Ραδιοανοσο-αναλύσεων (Δ/ντης Δρ. Γ. Ευαγγελάτος) και Ραδιοβιολογικού Ελέγχου (Δ/ντης Καθ. Δ. Ιθακήσιος).
  • Συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα με συνεργασία της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου "HAMMERSMITH" του Λονδίνου (Δ/ντης Δρ. Α. Επενέτος) με αντικείμενο την Ραδιοεπισήμανση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων για την ανίχνευση Λεμφαδενικών Μεταστάσεων από καρκίνο μαστού.
  • Συνεργασία με την Εδρα Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Δ/ντης Καθ. Δ. Βαρώνος) με αντικείμενο την Ραδιοεπισήμανση και Ραδιοανάλυση Ορμονών.
  • Συνεργασία με την Εδρα Φαρμακευτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Δρ. Σ. Παπασταϊκούδη), με αντικείμενο τον Ποιοτικό Έλεγχο των Ραδιοανοσοαναλύσεων.
  •  Από το 1989 - 2010 διδιασκαλία του μαθήματος της Φαρμακολογίας στα Τ.Ε.Ε. Νοσηλευτικής Χανίων (ετήσιο μάθημα της Β΄ τάξης των Τ.Ε.Ε.)
  • Στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. (Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας) διδασκαλία σχετική με θέματα Εφηρμοσμένης Πληροφορικής, (1991-1993) όπως: Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων και Eπεξεργασία πινάκων.
  •  Από το 1994 έως το 1998 συνεργασία με τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής (Καθ. Α. Καφάτος) σαν υποψήφιος διδάκτωρ. Στις 6 Ιουνίου 1998 διδάκτωρ Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τον βαθμό "Αριστα".
  •  Από το 1994 συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ασχολείται με την συγγραφή εντύπων, βιβλίων και μελετών σχετικά με την αγωγή υγείας, την προληπτική ιατρική και την διατροφή.
  • Από το 2005 συμμετοχή, με την ιδιότητα του μεταφραστή, στην Infostab (μη κερδοσκοπική οργάνωση της Γαλλίας. Ο στόχος της οργάνωσης είναι η προώθηση της σωστής χρήσης των ενεσίμων φαρμάκων στο νοσοκομείο). Ιστοσελίδα: http://www.infostab.org/