30 Ιουνίου 2013

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


1.Κολιγιάννη Α*, Λαζαρίδης Η, Δέλια-Σφηκάκη Α, Τζίμης Λ, Βαρώνος Δ. Επίπεδα των τιμών του Εκλυτικού Παράγοντα LHRH σε ενδοκρινικές διαταραχές. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, 1983, Πρακτικά: 8.
2.Κολιγιάννη Α, Δέλια-Σφηκάκη Α, Τζίμης Λ*, Λαζαρίδης Η, Βαρώνος Δ. Δεσμευτική Πρωτεϊνη του φύλου (SHBG) σε ωορρηκτικούς και ανωορρηκτικούς κύκλους. 10ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1984, Πρακτικά: 53.
3.Λαζαρίδης H, Ντέλλος Χρ*, Τζίμης Λ, Κολιγιάννη Α, Κόκκινος Δ. Δράση της Βρωμοκρυπτίνης στον Υπερθυρεοειδισμό Πρώιμη ανακοίνωση τεσσάρων περιπτώσεων. 10ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1984, Πρακτικά: 57.
4.Koliyianni A * , Lazaridis I, Dobos M, Tzimis L, Varonos L. Blood levels of Cortizol and Dihydroepiandrosterone sulfate before and after Acetylsalisylic acid administration. 6ο Συνέδριο Φαρμακολογίας, Φιλιπούπολη, Βουλγαρία 1984, Πρακτικά: 230.
5.Lazaridis I, Koliyianni A *, Dellos C, Tzimis L, Kokkinos D. Effect of Bromocryptin on Hyperthyroidism  Short communication. 6ο Συνέδριο Φαρμακολογίας, Φιλιπούπολη, Βουλγαρία 1984, Πρακτικά:   233.
6.Κολιγιάννη Α*, Δέλια-Σφηκάκη Α, Λαζαρίδης Η, Τζίμης Λ, Ντόμπος Μ, Βαρώνος Δ. Επίπεδα των τιμών της Κορτιζόλης και της Θειϊκής Δεϋδροεπιανδροστερόνης (DHEA'S) στο αίμα, πριν και μετά χορήγηση Ακετυλοσαλικυλικού οξέος, σε γυναίκες με υπερτρίχωση. 2ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο Αθήνα 1985, Πρακτικά : 597-602.
7.Λαζαρίδης Η, Κολιγιάννη Α * , Ντέλλος Χ, Τζίμης Λ, Σαλπέας Δ, Κόκκινος Δ. Χρήση της Βρωμοκρυπτίνης στον Υπερθυρεοειδισμό - Πρώιμη ανακοίνωση. 2ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Αθήνα 1985, Πρακτικά: 592-596.
8.Αθανασίου Α, Πεκτασίδης Δ*, Πατενιώτης Κ, Νάτσης Π, Τζίμης Λ, Πανουτσόπουλος Γ, Λαζαρίδης Η, Μαϊντάς Δ. Μονοκλωνικό Αντίσωμα HMFG-2 στην ανίχνευση λεμφαδενικών εντοπίσεων καρκίνου μαστού: Προκαταρκτικά ευρήματα. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, Αθήνα 1986, Πρακτικά: 3.
9.Αθανασίου Α, Πεκτασίδης Δ * , Πατενιώτης Κ, Τζίμης Λ, Tailor J, Epenetos A. Προεγχειρητική ανίχνευση κλινικών και υποκλινικών λεμφαδενικών  μεταστάσεων σε άρρωστες με καρκίνο μαστού, με την χρήση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων (Mab) HMFG-2 και (Fab')2 HMFG-1. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, Αθήνα 1987, Πρακτικά : 222.
10.Αθανασίου Α, Πεκτασίδης Δ*, Πατενιώτης Κ, Νάτσης Π, Τζίμης Λ, Λάφη Α, Τράπαλη Ξ, Epenetos A, Taylor J, Μαϊντάς Δ. Μονοκλωνικό Αντίσωμα HMFG-2 στην ανίχνευση κλινικών και υποκλινικών λεμφαδενικών μεταστάσεων από καρκίνο μαστού. 13ο Ετήσιο Πανελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1987, Πρακτικά : 388.
11.Pektasidis D*, Tzimis L, Cross A, Taylor J, Epenetos A, Koutsiuba P, Athanasiou A. Detection of soft tissue metastases of Choriocarcinoma by using an 131-J Labelled H17E2 Monoclonal Antibody. Europian Nuclear Medicine Congress, Milano Italy , Sep  1988.
12.Trapali X* , Pektasidis D, Pateniotis K, Tzimis L, Natsis P, Taylor J, Arapantonis P, Epenetos A, Athanasiou A, Koutsioyba P. Abdomen CT-SCAN, versus Immunoscintigraphy with 131-J labelled  Monoclonal Antibodies HMFG-2 and HMFG-1 F(ab')2 in the detection of remained disease in ovarian cancer. European Nuclear Medicine Congress, Milano Italy, Sep  1988.
13.Tzimis L *, Pektasidis D, Pateniotis K, Trapali X, Lafi A, Taylor J, Epenetos A, Athanasiou A, Koutsiouba P. Pre-operative detection of Lymph-node involvement in patients with  breast cancer, using HMFG-2 and HMFG-1 F(ab')2 Monoclonal Antibodies. European Nuclear Medicine Congress, Milano Italy, Sep  1988.
14.Paspaliaris A * , Tzimis L, Vonorta K, Pappas A, Tzioras K, Natsis P, Papagrigoriou L, Singellakis P, Kaldrimidis P. Thyroid function and burning heat (July 1987 Athens). European Nuclear Medicine Congress, Milano Italy, Sep  1988.
15.Τζίμης Λ*, Αναστόπουλος Γ, Κουτσιούμπα Π, Σιάτρα-Παπασταϊκούδη Θ. Διακίνηση Ραδιοφαρμάκων σε Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. 4ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Αθήνα 1988, Πρακτικά:  709-719.
16.Αναστόπουλος Γ, Πατενιώτης Κ, Λάφη Α, Τζίμης Λ* , Τσιάλτα Α, Κουτσιούμπα Π. Ποιoτικός έλεγχος Ραδιοανασοαναλύσεων σε τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. 4ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Αθήνα 1988,  Πρακτικά:  705-708.
17.Τζίμης Λ*, Αναστόπουλος Γ, Κουτσιούμπα Π, Σιάτρα-Παπασταϊκούδη Θ. Εφαρμογές Ραδιοφαρμάκων σε Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων, 22(6), 361-368, 1988.
18.Pektasidis D, Pateniotis K, Tzimis L, Trapali X , Natsis P, Arapantoni P, Taylor-Papadimitriou J, Epenetos A, Koutsioyba P, Athanasiou A. Immunoscintigraphy with 131-J labelled  Monoclonal Antibodies HMFG-2 and HMFG-1 F(ab')2, versus abdominal CT scan in  the detection of residual disease in ovarian cancer patients. Int J Cancer Suppl, 1988; 3: 83-88.
19.Athanasiou A, Pektasidis D, Pateniotis K, Tzimis L, Natsis P, Lafi A, Arapantoni P, Koutsioyba P, Taylor-Papadimitriou J, Epenetos A. Immunoscintigraphy with 131-J labelled HMFG-2 and HMFG-1 F(ab')2 in the pre-operative detection of clinical and subclinical lymph node metastases in breast cancer patients. Int J Cancer Suppl, 1988; 3: 89-95.
20.Τζίμης Λ*, Σηφάκη Ι.Μελέτη κατανάλωσης Αντιβιοτικών κατά την τετραετία 1984-1987 στο  Γενικό Νοσοκομείο Χανίων-Κρήτης. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, 1988; (7) 2-3: 127-135.
21.Τζίμης Λ. Αξιολόγηση προγράμματος Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Software) για  Φαρμακευτικά τμήματα Νοσοκομείων. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, 1988; (7), 4-5: 201-206. 
22.  Τζίμης Λ. Διαρρύμιση σύγχρονου Νοσοκομειακού Φαρμακευτικού τμήματος. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, 1988; (7), 4: 229-230.
23. Pectasides D. · Pateniotis K. · Tzimis L. · Trapalli X. · Natsis P. · Arapantoni P. · Taylor-Papadimitriou J. · Epenetos A. · Koutsiouba P. · Athanassiou A. Vergleich der Darstellung von Resttumorgewebe bei Ovarialkarzinompatientinnen mittels Immunszintigraphie mit Jod-131-markierten monoklonalen Antikörpern HMFG2 und HMFG1 F(ab′)2 gegenüber der Computertomographie. Gynäkol Rundsch 1989;29:215–216
24.Τζίμης Λ. Συνταγογραφία Αντιβιοτικών. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, 1990; (1), 2-3: 120-130.
25.Καστανάκης Σ, Τσαφαράκη Α,Παπαδομανωλάκη Ε,Τσουρή Α, Γεωργουδάκης Γ, Δημητριάδου Μ, Νταουντάκη Ε , Τζίμης Λ. Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας της Κεφουροξίμης έναντι Αμοξυκιλλίνης - Κλαβουλανικού  οξέος στην θεραπεία λοιμώξεων του κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος. 5ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 15-18 Νοεμβρίου 1990, Ρέθυμνο - Κρήτη.
26.Τζίμης Λ , Σηφάκη Ι. Δεδομένα δοσολογίας-κόστους και ελεγχόμενης χορήγησης αντιβιοτικών γιά τα έτη 1984-1989, στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων.  5ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 15-18 Νοεμβρίου 1990, Ρέθυμνο - Κρήτη.
27.Τζίμης Λ. Recipe : πρόγραμμα σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή γιά την μελέτη της  Συνταγογραφίας και της Φαρμακολογίας. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτική, 1990, (1), 4: 219-229.
28.Τζίμης Λ. Στατιστικοί Δείκτες για την μελέτη της Συνταγογραφίας των Παρεντερικών  Διαλυμάτων σε Νοσοκομειακό περιβάλλον. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής,1990; (1), 4: 219-229.
29.Athanasiou A, Pektasidis D, Pateniotis K, Tzimis L, Lafi A, Cross A, Epenetos A. 131-J-labelled monoclonal antibody H17E2 in the detection of subcutaneous metastasis from gestational choriocarcinoma. Anticancer Res, 1990; 10(4): 913-915.
30.Μπατάκης Χ , Τζίμης Λ , Βασιλάκη Ε , Μαρνιεράκη Ε. Τεχνητή Εκτρωση : ένας τρόπος επίλυσης των Κοινωνικο - οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν από μιά ανεπιθύμητη κύηση. Συνέδριο Ιατρικής της Εργασίας, Οκτώβριος-1991 ,Αθήνα.
31.Batakis X , Marnieraki E , Vassilaki E , Bredakis N , Tzimis L. Methods of Contraception in the population of a Provincial Town. Second Congress of the Europian Society of Contraception, 5-1992 Athens.
32.Τζίμης Λ. Μελέτη της Συνταγογραφίας των Παρεντερικών Διαλυμάτων με την βοήθεια  Στατιστικών Δεικτών. 6ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Aθήνα 19-23/6/1992, Πρακτικά: 169.
33.Τζίμης Λ, Σηφάκη Ι, Λελεδάκη Α, Χαραλαμπάκη Λ. Συνταγογραφικές Παράμετροι της Φαρμακευτικής Περίθαλψης των Ασφαλισμένων της Κοινωνικής Πρόνοιας. 6ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Aθήνα 19-23/6/1992, Πρακτικά: 170.
34.Τζίμης Λ, Σηφάκη Ι. Δοσολογία-Κόστος και ελεγχόμενη χορήγηση Αντιβιοτικών σε Περιβάλλον Γενικού Νοσοκομείου. 6ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Aθήνα 19-23/6/1992, Πρακτικά:171.
35.Καστανάκης Σ, Μαργαριτάκη Μ, Πετρουλάκη Ε, Σκαλιδάκης Γ, Μπούχλη Μ, Τζίμης Λ. Συστηματικές μυκητιάσεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς  Σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες, προβληματισμοί. 6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 12-15/11/1992, Πρακτικά:36.
36.Μπατάκης Χ, Τζίμης Λ, Μαρνιεράκη Ε. Αντισυλληπτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι έφηβοι. 1ο Συνέδριο Εφηβικής Ιατρικής , Οκτώβριος-1993 ,Αθήνα.
37.Τζίμης Λ, Σφακιωτάκη Ε, Σηφάκη Ι. Το Φαρμακείο του Κρατικού Νοσοκομείου Χανίων, από το 1902 έως σήμερα. 7ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Aθήνα 13-15/6/1994,Πρακτικά: Δ36.
38.Τζίμης Λ. *ΤHERIACA* : Πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την εκπαίδευση στην Μηχανογραφική Διαχείριση Νοσοκομειακού Φαρμακείου. 7ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Aθήνα 13-15/6/1994, Πρακτικά: Δ39.
39.Μπατάκης Χ, Τζίμης Λ. Η τεχνητή έκτρωση στην πόλη των Χανίων. Εφηβική, Γυναικολογία, Αναπαραγωγή 1994, 6(3): 185-189 .
40.Καστανάκης Σ, Γκίκας Α, Κουτσούμπα Δ, Τζίμης Λ, Χατζηλίας Π κ α. Μελέτη του επιπολασμού των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. 7ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 18-20 Νοεμβρίου 1994
41.Τζανάκης Ι, Καγιά Σ, Κουκλάκη Μ, Τζίμης Λ, Τσόπελας Α, Τσατσάκης Α, Καλλιβρετάκης N. Δηλητηρίαση με Paraquat  κατα την διάρκεια εγκυμοσύνης. Ελληνική Νεφρολογία, 1994; 6 (4) : 450-453.
42.Τζίμης Λ, Σηφάκη Ι, Καστανάκης Σ. Συνταγογραφικά δεδομένα αντιβιοτικών και αποτελέσματα εφαρμογής προγράμματος ελεγχόμενης χορήγησης, για τα έτη 1989-1994. 2ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, Αθήνα 28-29 Ιανουαρίου 1995, Πρακτικά : 69.
43.Kastanakis S, Tzimis L, Tsouri A, Papadomanolaki E, Alevraki G, Koutsouba D, Tsafaraki E. Resistance of pseudomonas aeroginosa in a general hospital on the island of Crete island. 3rd scientific meeting, European Society of Chemotherapy, 1995, May 18-20, Institute Pasteur, Paris, Abstract book F04:p.93.
44.Τζίμης Λ. Το INTERNET και η Φαρμακευτική. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, 1995; 1, (1): 10-15.
45.Tzanakis I, Markidou F, Tzimis L, Kartsonakis V, Mamali V, Xini K, Kallivretakis N. Succesful trial of steroids in two dialysed patients with inlammatory disease and no responce to rHuEpo. Nephrology Dial Translpant  1996; 11 [suppl 2] : 400-1.  
46.Τζίμης Λ, Κατσαντώνης Ν, Βασιλομανωλάκης Κ, Λελεδάκη Α, Καφάτος Α. Συνταγογραφία, φαρμακοθεραπεία και συνήθειες διατροφής των ασφαλισμένων της Κοινωνικής Πρόνοιας. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, 1996; 1: 15-31.
47.Kastanakis S, Tzimis L, Papadomanolaki E, Alevraki G, Tsouri A, Koutsouba D, Zouraikat H, Tsafaraki E. Resistance patterns of escherichia coli in a general hospital on the island of Crete. 4th Scientific meeting of the European Society of Chemotherapy (ESC), 1996, May 23-25, Athens-Medical Microbiology, 1996;5 (suppl. 1):S1-S129, P146.
48.Τζίμης Λ, Κατσαντώνης Ν, Βασιλομανωλάκης Κ, Λελεδάκη Α, Καφάτος Α. Συνταγογραφία και φαρμακοθεραπεία των ασθενών ασφαλισμένων της Κοινωνικής Πρόνοιας. 8ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Aθήνα 5-7/10/1996, Πρακτικά: K02.
49.Καστανάκης,  Σ. Ντουκάκης, Α. Γκίκας, Λ. Τζίμης, Δ. Κουτσούμπα, Ι. Μαραγκάκης,  Ι. Τζανάκης, Ι. Κασσελάκης, Λ. Καλογεράκη, Μ. Παπουτσάκης, Ι. Βελεγράκης, Ε. Βίγλη, Δ. Τσιούλος, Β. Πετρουλάκης, Χ. Μπατάκης, Γ. Μαστοράκης, Μ. Βαρβατσουλάκης, Δ. Αθανασόπουλος, Μ. Ρουμπελάκη, Α. Πράς, Α. Τσαφαράκη, Γ. Αλευράκη, Ι. Τσελέντης. Μελέτη του επιπολασμού των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων. 8o Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 24-27 Οκτ-1996.
50.Kastanakis, L. Tzimis, E. Papadomanolaki, G. Alevraki, A. Tsouri, D. Koutsouba, G. Kefalogiannis, E. Tsafaraki. Resistance patterns of pseudomonas aeroginosa in a general hospital on the island of Crete. 10th Mediterranean Congress of Chemotherapy, 1996, Oct 20-25, Antalya - Turkey, Abstract book 157:p.205.
51.Tzimis L, Katsantonis N, Leledaki A, Vasilomanolakis K, Kafatos A. Prescribed medication and nutrition of social care patients in Crete, Greece. Public Health 1996; 110: 361-367.
52.Tzimis L, Sifaki I., Katsantonis N., Vasilomanolakis K., Leledaki A., Kafatos A. Medication and health educational intervention in indigent patients. 2nd Congress of EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), Porto, Portugal, 13-15 March 1997; Abstracts: 11.
53.Τζίμης Λ, Κατσαντώνης Ν, Λελεδάκη Α, Βασιλομανωλάκης Κ, Καφάτος Α. Συνταγογραφούμενα φάρμακα και διατροφή ασθενών υπό καθεστώς Κοινωνικής Πρόνοιας στην Κρήτη. Φαρμακευτικό Δελτίο 1997; 540: 51-55.
54.Tsafaraki E, Tzimis L, Papadomanolaki E, Alevraki G, Tsouri A, Koutsouba D, Niforatou S, Kastanakis S. Susceptibility of Staphylococcus aureus to 31 antibiotics. 5th Scientific meeting, The European Society of Chemotherapy and Infectious Diseases, 1997; Abstracts: P124.
55.Tzimis L, Katsantonis N, Leledaki A, Vasilomanolakis K, Kafatos A. Antibiotics prescription for indigent patients in primary care. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutic 1997; 22:227-235.
56.Τζίμης Λ, Σηφάκη Ι., Παπαντωνάκης Ε. Καφάτος Α. Φάρμακο-οικονομικά δεδομένα και εκπαιδευτική παρέμβαση μεταξύ των ασθενών ασφαλισμένων της Κοινωνικής Πρόνοιας. Επιθεώρηση Υγείας - Health Review 1998; (9) 50: 56-60.
57.Tzimis L, Sifaki I., Kafatos A. Drug utilization among indigent elderly patients in primary care. 3rd Congress of EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), Edinburgh, UK, 12-14 March 1998 ; Abstracts: P32.
58.Tzimis L, Sifaki I., Kafatos A. Cardiovascular drugs, medication knowledge and health educational intervention among indigent patients. European Journal of Hospital Pharmacy 1998; 4:41-46
59.Kastanakis S, Tsafaraki E, Tzimis L, Doukakis S, Alevraki G, Papadomanolaki E, Koutsouba D, Lilikaki M, Tsouri A. A two year surveillance of pseudomonas aeruginosa in a general hospital on the island of Crete. 11th Mediterranean Congress of Chemotherapy, 18-21 October 1998, Tel Aviv Israel.
60.Τζίμης Λ, Σηφάκη Ι, Καφάτος Α. Φαρμακοθεραπεία παιδιών οικογενειών επιδοτούμενων από την Κοινωνική Πρόνοια: Αποτελέσματα εκπαιδευτικής παρέμβασης. Παιδιατρική 1999; 62:31-38.
61.Kastanakis S, Tsafaraki E, Tzimis L, Alevraki G, Tsouri A, Koutsouba D, Stathatou E, Papadomanolaki E. (Infection Control Committee General Hospital, Chania Crete-Greece). A three year surveylance os staphylococcus aureus in a general hospital on the island of Crete. 8th International Congress on Infectious Diseases, Boston Massachustts, May 15-18, 1998, USA.
62.Tzimis L, Kafatos A. Drug utilization and health behaviors among indigent elderly patients. Pharmacoepidemiology and drug safety 1999; 8:105-114
63.Τζίμης Λ, Σηφάκη Ι, Καφάτος Α. Φαρμακοθεραπεία παιδιών οικογενειών επιδοτούμενων από την Κοινωνική Πρόνοια:Αποτελέσματα εκπαιδευτικής παρέμβασης. Παιδιατρική 1999; 62:31-38.
64.Τζίμης Λ, Καφάτος Α. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων – τροφίμων στη καθημερινή φαρμακευτική πρακτική. Φαρμακευτικός κόσμος 1999; 57:60-66.
65.Tzimis L, Sifaki I., Kafatos A. Drug utilization among children from indigent and emigrand families in Crete - Greece. 5th Congress of EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), Madrid, Spain, 15-17 March 2000 ; Abstracts: 89: 34.
66.Τζίμης Λ. Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων - τροφίμων στη φαρμακευτική πρακτική. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής. "Ο ρόλος του Έλληνα Φαρμακοποιού τον 21ο αιώνα", Θεσσαλονίκη 11-15 Μαΐου 2000; Περιλήψεις: (5)2.
67.Τζίμης Λ. Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών -European Association of Hospital Pharmacists. Παρόν και μέλλον. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής. "Ο ρόλος του Έλληνα Φαρμακοποιού τον 21ο αιώνα", Θεσσαλονίκη 11-15 Μαΐου 2000; Περιλήψεις: (5)1.
68.Tzimis L, Kafatos A. Nutrition, Drug Utilization and Health Education among Indigent Patients – The Role of the Pharmacists. EuroDiet, Nutrition & Diet for Healthy Lifestyles in Europe: Science & Policy Implications. European Conference, May 18-20, 2000. University of Crete, School of Medicine. Heraklion, Crete, Greece.
69.Tzimis L, Kafatos A Drug utilisation and nutrition patterns among children from indigent and emigrant families in Crete, Greece. Public Health 2000; 114:393-397
70.Tzimis L. Antibiotics utilization among inpatients and outpatients. 6th Congress of EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), Amsterdam, Holland, 21-23 March 2001; Abstracts: P51. 
71.Τζίμης Λ. Φαρμακοοικονομικά δεδομένα της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων σε νοσοκομειακό περιβάλλον για τα έτη 1990-2000. 10ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Aθήνα 27-30/4/2001, Πρακτικά P076.  
72. Πάλλα Κ, Σαμιωτάκη Φ, Σκορδυλάκη Α, Τζίμης Λ, Τσαγκαράκης Ν. Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας των παραμέτρων της πήξεως. Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Νοέμβριος 2001.
73.Tzimis L Focus on ethical issues arising in pharmacoepidemiological research in a community hospital in Crete, Greece. Pharmacoepidemiology and drug safety. Pharmacoepidemiology and drug safety 2001; 10: 631-633.
74.S. Doukakis, L. Tzimis, G. Perogambrakis, D. Koutsoumba, B. Petroulakis, P. Korkonikitas, E. Lionaki, I. Tzanakis, A. Papadaki, S. Kazoulis, M. Kaloniatou, D. Athanasopoulos, S. Kastanakis.  Three prevalence surveys of hospital-acquired infections in a Greek hospital. 12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Milan, Italy, April 24-27, 2002.
75.S. Doukakis, L. Tzimis, G. Perogambrakis, D. Koutsoumba, B. Petroulakis, P. Korkonikitas, E. Lionaki, I. Tzanakis, A. Papadaki, S. Kazoulis, M. Kaloniatou, D. Athanasopoulos, S. Kastanakis. Three prevalence surveys of hospital-acquired infections in a Greek hospital. «Saint George» Hospital, Chania, Crete, Greece. Clinical Microbiology and Infection, Volume 8, Supplement 1, 2002.
76.S.Doukakis, L. Tzimis, G. Perogambrakis, M. Kalloniatou, N. Christodoulakis, A. Evaggelopoulos, D. Koutsoumba, S. Kastanakis. Nosocomial infections: a prevalence study in the island of Crete. “Saint George” Hospital,Chania, Crete, Greece. 4th European Congress of Chemotherapy and Infection,  Paris, France, 4-7 May 2002.
77.S. Doukakis, L. Tzimis, G. Perogambrakis, M. Kalloniatou, N. Christodoulakis, Evaggelopoulos, D. Koutsoumba, S. Kastanakis. Nosocomial infections: a prevalence study in the island of Crete. «Saint George» Hospital, Chania, Crete, Greece. International Journal of Antimicrobial Agents, Volume 19, Supplement 1, 2002.
78.S. Kastanakis, S. Doukakis, L. Tzimis, P. Chatzilias, M. Campanieris, M. Kalaitzakis, M. Kalloniatou, E. Alifieris. Four prevalence surveys of hospital-acquired infections in a Greek hospital.  “Saint George” Hospital,Chania, Crete, Greece. 13th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious. Diseases Glasgow, Scotland, 10-13 May, 2003.
79.S. Kastanakis, S. Doukakis, L. Tzimis, P. Chatzilias, M. Campanieris, M. Kalaitzakis, M. Kalloniatou. Nosocomial infections: two prevalence studies. 1st Medical Department “Saint George” General Hospital, Chania, Greece, 23rd International Congress of Chemotherapy, Durban, South Africa, 7-9 June 2003.
80.S. Kastanakis, S. Doukakis, L. Tzimis, P. Chatzilias, M. Campanieris, A. Tsafaraki, M. Kalaitzakis, E. Alifieris Hospital acquired infections: a prevalence study in the year 2000. Infection Control Committee, “Saint George” General Hospital, Chania, Greece. 5th European Congress of Chemotherapy and Infection, 17 – 20 October 2003, Rhodes, Greece.
81.Kastanakis, S. Doukakis, L. Tzimis, P. Chatzilias, M. Campanieris, M. Kalaitzakis, M. Kalloniatou, E. Alifieris. Four prevalence surveys of hospital-acquired infections in a Greek hospital.. “Saint George” Hospital,Chania, Crete, Greece. Clinical Microbiology and Infection, Volume 9, Supplement 1, 2003.
82.Papadakis M, Tzimis L. Pharmacoeconomics of centralized intravenous additive service (CIVAS): asesment of the factors involved in running the service. 8th Congress of EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), Florence, Italy, 26-28 February 2003; Abstracts: P68. 
83.Tzimis L, Kafatos A. The seven countries study: the drug utilization among the participants in the island of Crete – Greece. 8th Congress of EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), Florence, Italy, 26-28 February 2003; Abstracts: P30. 
84.S. Kastanakis, S. Doukakis, M. Papadakis, L. Tzimis, P. Hatzilias, E. Tsafaraki, E. Volanis, E. Papadomanolaki, G. Alevraki, A. Tsouri, I. Varthalitis. Nosocomial infections: two prevalence studies. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 May 2004, Prague, Czech Republic, Abstacts P1381.
85.S. Kastanakis, S. Doukakis, M. Papadakis, P. Hatzilias, E. Tsafaraki, L. Tzimis, E. Volanis, E. Papadomanolaki, G. Alevraki, A. Tsouri, I. Varthalitis. Five prevalence surveys of hospital-acquired infections in a Greek hospital. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 May 2004, Prague, Czech Republic, Abstacts P1382.
86.L. Tzimis, K. Perdikouri. The pharmaco-economic profile of a general hospital in Crete, Greece. 10th Congress of EAHP (European Association of Hospital Pharmacists), Lisbon, Portugal, 16-18 March 2005; Abstracts: A12, p.10.
87.Leonidas Tzimis, Anthony Kafatos.  Drug utilization among indigent patients in primary care for the years 1995-2004 in Chania, Crete, Greece. 5th ESCP Spring Conference on Clinical Pharmacy. Integrating Research, Education & Clinical Practice. 25 - 28 May 2005, Stockholm, Sweden. Abstract: 20. Pharm World Sci, 2005; 27: PEPI-20, A79
88.D. Makridaki, L. Tzimis. The Greek National Health System (ESY). European Journal of Hospital Pharmacy, 2005; 11:45
89.L. Tzimis, D. Makridaki. Hospital Pharmacy in Greece. European Journal of Hospital Pharmacy, 2005; 11:46
90.L. Tzimis. A typical Greek hospital pharmacy. European Journal of Hospital Pharmacy, 2005; 11:47-49
91.L. Tzimis, M. Linardakis, A. Kafatos. The Seven Countries Study: the drug utilization among the surviving participants for the periods 1991-2000 in the island of Crete (Greece). 11th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists, Geneva, 22-24 March 2006, Abstracts: B9.
92.D. Makridaki, L. Tzimis. Utilization of antibiotics in two general hospitals of Greece. 11th Congress of the European of Hospital Pharmacists, Geneva, 22-24 March 2006, Abstracts: C5.
93.Tzimis Leonidas, Linardakis Manolis, Kafatos Anthony. The cardiovascular drugs utilization among the Cretan participants in the Seven Countries Study. 6th ESCP Spring Conference on Clinical Pharmacy, 25 – 27 May 2006 Vilnius, Lithuania. Abstract number: PEPI-28
94.Τζίμης Λ. Η Γενική Σύνοδος της ΕΑΗΡ – 2006. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, περίοδος Β’, τεύχος 1, Ιουλ-Σεπ 2006, σελ. 28-29
95.Τζίμης Λ. Ο Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός και το Διαδίκτυο. Σχέση απόλυτης εξάρτησης ή απόλυτης συνεργασίας; 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. 28 - 30 Σεπτεμβρίου 2006, Ερέτρια, Πρακτικά σελ. 50-51
96.Τζίμης Λ. Αρμοδιότητες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, περίοδος Β’, τεύχος 2, Οκτ-Δεκ 2006, σελ. 26-28
97.Tzimis L, Linardakis M, Kafatos A. The Seven Countries Study: the drug utilization among the participants for the period 1991-2000 in the island of Crete, Greece. European Journal of Hospital Pharmacy, vol 13, 2007/2; 53 -54
98.L. Tzimis, A. Mihelaki, I. Apostolakis. The pharmaco-economics of cytotoxics, antimicrobials and epoetin analogs for a period of three years in Chania General Hospital of Crete – Greece. 12 Congress of the European of Hospital Pharmacists, 21st - 23rd March 2007, Palais des Congres Bordeaux, France, Abstracts D1:page23
99.Τζίμης Λ. Η συμβολή του Διαδικτύου στον εκσυγχρονισμό του Νοσοκομειακού Φαρμακείου. Συνέδριο Management και Ποιότητα των Υπηρεσιών Υγείας, 30 - 31 Μαρτίου 2007, Χανιά
100.Despina Makridaki, Calliope Allagianni, Leonidas Tzimis.  Pharmacotherapy cost and drug utilization among indigent outpatients in Greece. 7th Spring Conference on Clinical Pharmacy, 16 -19 May 2007, Edinburgh, UK. Abstracts PEC-308
101.Τζίμης Λ, Μακριδάκη Δ. Η Γενική Σύνοδος της ΕΑΗΡ – 2007. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, περίοδος Β’, τεύχος 4, Απρ - Ιουν 2007, σελ. 34-36
102.Τζίμης Λ.. “Πληθυσμοί σε κρίση” και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, 6-7 Δεκεμβρίου 2007, Αθήνα. Πρακτικά σελ.
103.L. Tzimis, M. Kotsoni. Pharmacoeconomics of central nervous system drugs among outpatients from indigent and emigrant families in Crete, Greece.  13 Congress of the European of Hospital Pharmacists, 27st - 29rd February 2008, Maasticht, Netherlands
104.Τζίμης Λ. Η Γενική Σύνοδος της ΕΑΗΡ – 2008. Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, περίοδος Β’, τεύχος 4, Απρ - Ιουν 2008, σελ. 34-36
105. Τζίμης Λ. Το 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, περίοδος Β', τεύχος 9-10, Ιουλ-Δεκ 2008, σελ.37-38
106. A. Tsafaraki, A. Tsuri, E. Papadomanolaki, G. Alevraki, M. Flessas, L. Tzimis, G. Polimili, S. Kastanakis. Strains of Klebsiella Pneumoniae Resistant to Carbapenemes during the year 2007 in Ceneral Hospital of Chania. 13th Scientific meeting of the European Society of Chemotherapy & Infectious Diseases, 3-6 December 2008, Vienna, Austria, Abstacts P11.
107. A. Tsuri, E. Papadomanolaki, M. Flessas, A. Kalampaliki, M. Athanasaki, L. Tzimis, D. Trantagyllidou, S. Kastanakis. Septicemia caused by Aeromonas Hydrophilla in an Adult Patient. 13th Scientific meeting of the European Society of Chemotherapy & Infectious Diseases, 3-6 December 2008, Vienna, Austria, Abstacts P43.
108. E. Papadomanolaki, G. Alevraki, A. Tsafaraki, A. Tsuri, M. Flessas, L. Tzimis, K. Bambili, S. Kastanakis. Study of the Resistance of Enterococcus Faecalis and Enterococcus Faecium isolated from inpatients during 2007. 13th Scientific meeting of the European Society of Chemotherapy & Infectious Diseases, 3-6 December 2008, Vienna, Austria, Abstacts P10.
109. L. Tzimis, M. Ieronimaki, M. Loupasakis. Respiratory system drugspharmacoeconomics among outpatients from indigent and emigrant families in Crete, Greece. 14th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists, Barcelona, Spain, 25 - 27 March 2009, Abstracts: K07, page 104.
110. L. Tzimis. Pharmaceutical policy and data for social care indigent patients in Greece. European Journal of Hospital Pharmacy -Practice, vol. 15, 2009/6;p57
111. D. Makridaki, L. Tzimis, C. Allagianni, M. Petrogonas, E. Rinaki, R. Skoutzou. A pharmacoeconomic comparison of antineoplastic and immunomodulating cytotoxic agents in two general hospitals of Greece. 15th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists, Nice, France, 24 - 26 March 2010, Abstracts
112. Τζίμης Λ. Η νόσος του Hansen είναι ακόμα μαζί μας, Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, περίοδος Β', τεύχος 17, Σεπ-Οκτ 2010, σελ.34-37
113 M. Petrogonas, E. Rinaki, L. Tzimis. Evaluation of the "restricted" antimicrobial agents' use for the years 2004 and 2009 in a county hospital of Crete, Greece. 16th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists, Vienna, Austria, 30 March - 1 April 2011, GRP034, p.28-29, Abstracts
114. Μαστοράκη Ελένη, Ρηνάκη Ελένη, Πετρόγγονας Μαρίνος, Τζίμης Λεωνίδας. Φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη συνταγογραφικών και διαγνωστικών παραμέτρων κατά ICD-10 σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ στο νομό Χανίων για το έτος 2009. 14ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-15 Μαΐου 2011, Περιλήψεις
115. Μαστοράκη Ελένη, Ρηνάκη Ελένη, Πετρόγγονας Μαρίνος, Τζίμης Λεωνίδας. Η λειτουργία του Φαρμακείου Εξωτερικών Ασθενών του Φαρμακευτικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. 14ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Αθήνα, 13-15 Μαΐου 2011, Περιλήψεις
116. Ρηνάκη Ελένη, Πετρόγγονας Μαρίνος, Τζίμης Λεωνίδας. Φαρμακοθεραπεία, παθήσεις και χρήση φαρμάκων από τους ασθενείς υπό την προστασία της Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νομό Χανίων, Κρήτης, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας,14 - 17 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα
117. Eleni Rinaki, Marinos Petrogonas, Leonidas Tzimis. Pharmacotherapy and drug utilization among poor, indigent and emigrant patients in the island of Crete, Greece. 17th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists, Milan, Italy, 21-23 March 2012, GRP106, Abstracts
118. Πετρόγγονας Μαρίνος, Ρηνάκη Ελένη, Τζίμης Λεωνίδας. Αποτίμηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης φαρμάκων του Γ.Ν. Χανίων για το πρώτο τρίμηνο του 2012 και σύγκριση με τα αποτελέσματα διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών της ΕΠΥ. 6ο Συνέδριο ΕΚΜΝ "Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων", Αθήνα 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2012 
119. Ρηνάκη Ελένη, Πετρόγγονας Μαρίνος, Τζίμης Λεωνίδας. Η συμπερίληψη της φαρμακοθεραπείας στην εφαρμογή των ΚΕΝ. 6ο Συνέδριο ΕΚΜΝ "Επιστημονικό Κέντρο Management Νοσοκομείων", Αθήνα 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2012
120. Despina Makridaki, Calliope Allagianni, Rita Skoutzou, Marinos Petrogonas, Eleni Rinaki, Leonidas Tzimis. A pharmacoeconomic comparison among a county hospital in Chania and a central hospital in Athens, Greece. 18th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists, Paris, France, 13-15 March 2013, A88, DSL-002, Abstracts  
121. Leonidas Tzimis. The use of e-Health in the Pharmaceutical Services and possible areas of action of the Hospital Pharmacist. 6th APFH Week – 16th National Symposium by the Portuguese Association of Hospital Pharmacists. “(Re)inventing the pharmaceutical service. Yes, it’s necessary!”.  20-23 November 2013, Estoril Congress center, Portugal
122. Πετρόγγονας Μαρίνος, Ρηνάκη Ελένη, Τζίμης Λεωνίδας. Λάθη συνταγογράφησης στις συνταγές Πρόνοιας στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, 5 - 7 Δεκεμβρίου 2013, Αθήνα
123. Marinos Petrogonas, Eleni Rinaki, Leonidas Tzimis. An intervention in antibiotics distribution system: unit-dose vs bulk evaluation in a county hospital. 20th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists, Hambourg, Germany, 25-27 March 2013, DD002.
124. Leonidas Tzimis. Integrating Hospital Pharmacy and Community Pharmacy – Facing the Interoperability, Challenge with IHE Profiles. MedeTel - eHealth conference, Luxembourg, 22-24 April 2015. Abstracts
125. Marinos Petrogonas, Eleni Rinaki, Leonidas Tzimis. Optimisation of antibiotic use in a county hospital. 21th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists, Vienna, Austria, 16-18 March 2016, DI-040
126. M Petrongonas, E Rinaki, M Fragiadaki, L Tzimis. GM-005 Orphan drugs’ pharmacoeconomic data and the impact on a county hospital’s budget. European Journal of Hospital Pharmacy Mar 2017, 24 (Suppl 1) A159-A161; DOI: 10.1136/ejhpharm-2017-000640.351
127. Rinaki E, Petrongonas M, Fragiadaki M, Tzimis L. Growth hormone pharmacoeconomics and prescription data for children outpatients in a regional general hospital.  ISPOR, 20th Annual European Congress, Glasgow, Scotland 04-08 November 2017, Abstract #76787. Value in Health, October–November, 2017 Volume 20, Issue 9, Page A495
128. Tomasz Bochenek, Vafa Abilova, Ali Alkan, Bogdan Asanin, Iñigo de Miguel Beriain, Zeljka Besovic, Patricia Vella Bonanno, Anna Bucsics, Michal Davidescu, Elfi De Weerdt, Natasa Duborija-Kovacevic, Jurij Fürst, Mina Gaga, Elma Gailīte, Jolanta Gulbinovič, Emre Umut Gürpınar, Balázs Hankó, Vincent Hargaden, Tor Arne Hotvedt, Iris Hoxha, Isabelle Huys, Andras Inotai, Arianit Jakupi, Helena Jenzer, Roberta Joppi, Ott Laius, Marie-Camille Lenormand, Despina Makridaki, Admir Malaj, Kertu Margus, Vanda Marković-Peković, Nenad Miljković, João Luís de Miranda, Stanislav Primožič, Dragana Rajinac, David G. Schwartz, Robin Šebesta, Steven Simoens, Juraj Slaby, Ljiljana Sović-Brkičić, Tomas Tesar, Leonidas Tzimis, Ewa Warmińska, Brian Godman.
Systemic Measures and Legislative and Organizational Frameworks Aimed at Preventing or Mitigating Drug Shortages in 28 European and Western Asian Countries.
Frontiers in Pharmacology, section Pharmaceutical Medicine and Outcomes Research, Pharmacol., 18 January 2018 | https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00942
129. M Petrongonas, M Fragiadaki, E Rinaki, L Tzimis. Economic crisis and the effect on pharmacoeconomics in a regional general hospital. 21st Congress of ISPOR, Barcelona, Spain, 10-14 November 2018, Abstracts PSY-132
130. M Petrongonas, M Fragiadaki, E Rinaki, L Tzimis. Medicine shortages in a general county hospital: evaluation and essential quality. 24th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists, Barcelona, Spain, 27-29 March 2019, Abstract No: 2SPD-039
131. Ρηνάκη Ελένη, Λαγουδάκη Ειρήνη, Πετρόγγονας Μαρίνος, Φραγκιαδάκη Μαρία, Τζίμης Λεωνίδας. Δεδομένα Επιτήρησης Κατανάλωσης Αντιβιοτικών στα πλαίσια της ΟΕΚΟΧΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική Εταιρία Ελέγχου Λοιμώξεων. Προφορική Ανακοίνωση ΠΑ11 https://bit.ly/36UQAxo, Αθήνα, 6 – 8 Νοεμβρίου 2019
132. Φραγκιαδάκη Μαρία, Ρηνάκη Ελένη, Πετρόγγονας Μαρίνος, Τζίμης Λεωνίδας. Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης αξιών και θεραπευτικής σημαντικότητας με χρήση των εργαλείων ABC και VEN για τη διαχείριση των κυτταροστατικών φαρμάκων. 􏲒􏲒Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019, Προφορική Ανακοίνωση, Αθήνα, 10-12 Δεκεμβρίου 2019
133. Nenad Miljković1, Brian Godman, Milena Kovačević, Piera Polidori, Leonidas Tzimis, Torsten Hoppe-Tichy, Marika Saar, Ioan Antofie, Laszlo Horvath, Thomas De Rijdt, Róbert György Vida, Elena Kkolou, David Preece, Biljana Tubić, Joan Peppard, Alicia Martinez, Cristina Garcia Yubero, Ratiba Haddad, Dragana Rajinac, Pavle Zelić, Helena Jenzer, Franci Tartar, Gunda Gitler, Martina Jeske, Michal Davidescu, Guillaume Beraud, Darija Kuruc-Poje, Kristine Sakstrup Haag, Hanne Fischer, Inese Sviestina, Gordana Ljubojević, Anne Markestad, Vesna Vujić-Aleksić, Lana Nežić, Anica Crkvenčić, Johanna Linnolahti, Bogdan Ašanin, Nataša Duborija-Kovačević, Tomasz Bochenek, Isabelle Huys and Branislava Miljković. 
Prospective Risk Assessment of Medicine Shortages in Europe and Israel: Findings and Implications. Frontiers in Pharmacology, section Pharmaceutical Medicine and Outcomes Research, Pharmacol., 26 March 2020, https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00357


-->