30 Ιουνίου 2013

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


  • Ανάλυση και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα λειτουργικά συστήματα: MSdos, Windows, Linux, MacOSX · στις γλώσσες προγραμματισμού: GwBasic (διάφορες εκδόσεις), Sql , html, php και Clipper (Sum87). 
  • Χειρισμός των περισσότερων από τα εμπορικά προγράμματα, όπως τα: Access, excel, word, power point, OpenOffice, Spss, Epi-6 & 2000 κλπ.
  • Ανάπτυξη των παρακάτω εφαρμογών σε γλώσσα προγραμματισμού Clipper(Sum87): "ΑΝTIΣΥΛΛΗΨΗ", "RECIPE", "ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ", "PHARMACY" και "THERIACA". 
  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και διαχείριση της ιστοσελίδας της ΠΕΦΝΙ (Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) (έναρξη 2002 έως 2016) http://www.pefni.gr/ 
  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και διαχείριση της ιστοσελίδας του Φαρμακευτικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (έναρξη 2004 έως -) http://www.chaniahospital.gr/HospitalPharmacy/index.htm 
  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και διαχείριση δύο Ιστολογίων - Blogs, http://ehpb.blogspot.com (2005 - 2019) και http://nosfar.blogspot.com (2004-2015) με θέμα τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. 
  • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και διαχείριση της ιστοσελίδας του ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCOST Action 15105 Medicines Shortages in Europe http://www.medicinesshortages.eu http://medicinesshortages.blogspot.com (από το 2018-)